ขยายพันธุ์เฟื่องฟ้า        เฟื่องฟ้า เป็นดอกไม้ที่มีสีสันสวยงามหลายสี เช่น สีชมพู สีขาว สีกุหลาบแดง สีม่วง และยังมีสองสีในต้นเดียวกัน ดอกเฟื่องฟ้าเหมาะกับการปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับตกแต่งในกระถาง การขยายพันธุ์เฟื่องฟ้าด้วยการปักชำ เตรียมกิ่งพันธุ์ยาวประมาณ 20 ซม. มีใบตัด 3-5 ใบ นำไปปักชำในวัสดุเพาะชำที่เตรียมไว้ โดยใช้ทรายหรือขี้เถ้าแกลบผสมดินร่วนคลุกให้เข้ากัน นำกิ่งมาชำต่ำกว่าข้อตาเล็กน้อย เสียบกิ่งลงในถุงเพาะชำ ลึกครึ่งหนึ่งของกิ่งพันธุ์ รดน้ำให้ชุ่ม จากนั้นนำต้นกล้ากิ่งปักชำ ปลูกลงในกระถางใส่ดินร่วนผสมกับขี้เถ้าแกลบและกาบมะพร้าวเป็นชิ้นเล็กๆ ใช้กรรไกรตัดปากถุงให้ฉีกออกอย่าให้รากช้ำหรือขาด การเปลี่ยนยอดกิ่งเฟื่องฟ้า เพื่อให้เฟื่องฟ้ามีสีสันมากขึ้น การเปลี่ยนยอดสอดสีดอกใหม่เป็นวิธีง่ายๆ ที่ทำให้ ต้นเฟื่องฟ้ามีหลากสีในต้นเดียวกัน ตัดกิ่งยอดพันธุ์ดียาวประมาณ 10-12 ซม. ให้มีปุ่มตาลึก 2-3 ปุ่ม ขนาดใกล้เคียงกับต้นตอ ปาดด้วยมีดให้เป็นรูปลิ่มหรือปากฉลามยาวประมาณ 1 ซม. เลือกต้นตอให้มีขนาดใกล้เคียงกับกิ่งยอดพันธุ์ ตัดใบส่วนอื่นๆ ออก แล้วใช้มีดผ่ากลางให้ลึก 1 ซม. เสียบกิ่งยอดพันธุ์ดีที่เตรียมไว้ลงในแผลที่ผ่า ให้เนื้อเยื่อแนบชิดสนิทกัน แล้วใช้พลาสติกพันแผลให้สนิท คลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อกันน้ำ และช่วยให้ยอดแตกใบอ่อนเร็วขึ้น การปฏิบัติดูแลรักษาเฟื่องฟ้า        ในระยะแรกให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เมื่อต้นโตพอสมควรพร้อมที่จะออกดอก งดให้น้ำประมาณ 1 สัปดาห์ ปล่อยให้ใบร่วง จากนั้นจึงให้น้ำเพื่อเร่งดอก ระหว่างดอกบาน ควรให้น้ำน้อยและนานๆ ครั้ง เพราะเฟื่องฟ้าเป็นไม้ที่ทนแล้งได้ดี สำหรับกิ่งชำที่ออกรากแล้วนำมาลงกระถางประมาณ 20 วัน ต้องงดน้ำ 1 วัน แล้วให้ปุ๋ยยูเรีย เมื่อกิ่งพันธุ์อายุได้ 2 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 เพื่อเร่งดอก แล้วทำการตัดแต่งกิ่งให้รูปทรงสวยงามอยู่เสมอ   การจัดจำหน่าย : เนื่องจากเฟื่องฟ้านิยมปลูกเป็นไม้ประดับอย่างแพร่หลาย การขยายพันธุ์เพื่อการจัดจำหน่ายจึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจ ราคาของต้นเฟื่องฟ้าขึ้นอยู่กับขนาดลำต้น และสีสันของต้นเฟื่องฟ้า เคล็ดลับh: การบังคับให้เฟื่องฟ้าออกดอกงดให้น้ำ 7 วัน เฟื่องฟ้าจะเริ่มทิ้งใบแล้วจึงเริ่มให้น้ำใหม่ ไม่กี่วันเฟื่องฟ้าจะผลิใบออกมาพร้อมกับดอกพรูสะพรั่ง ที่มา

Advertisements